Đời Sống

Đàn bà nhiều lời đâu cũng được nhưng tuyệt đối phải im lặng khi rơi vào 4 tình huống này

Nói đúng lúc, im lặng đúng thời điểm đàn ông mới cảm thấy lời nói của người phụ nữ có trọng lượng. Bằng những lý do sau chị em sẽ thấy giá trị của sự im lặng đôi khi còn đáng giá hơn lời nói cả nghìn lần.