"thai-trinh" (Có 1 kết quả)

Đón 20/10 trong cô đơn, Thái Trinh viết thư gửi người mẹ đã mất 10 năm

Thái Trinh đón ngày lễ 20/10 trong cô đơn. Nữ ca sĩ chia sẻ 10 năm trôi qua, cô vẫn chưa chấp nhận sự thật mẹ đã ra đi và luôn khóc khi nhìn vào di ảnh của bà.