"truong-tieu-hoc-binh-chanh" (Có 1 kết quả)

Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh khẳng định không từ chức vụ cô giáo quỳ gối

Mặc dù hiệu trưởng thừa nhận sai lầm lớn trong vụ việc để xảy ra vụ việc cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh nhưng ông cho biết mình sẽ không từ chức hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh