"tai-tu-hong-kong" (Có 1 kết quả)

Cổ Thiên Lạc ông trùm giải trí Showbiz Hong Kong: 18 tuổi ngồi tù, 30 năm sau trở thành ông trùm giải trí

Cổ Thiên Lạc: 18 tuổi ngồi tù, bị xem như kẻ cướp, 30 năm sau trở thành ông trùm giải trí