"kinh-nghiem-hay" (Có 1 kết quả)

Ai có thể ngờ những mẹo cổ xưa này có thể áp dụng được tới cả trăm năm sau đảm bảo ai cũng khen bạn hết lời

Năm 1910, công ty Gallaher Ltd. Tobacco đã xuất bản cuốn sách "100 mẹo vặt cuộc sống". Ai mà biết được cả trăm năm sau nó vẫn hữu ích!