google tin tức hình ảnh mới nhất Cuộc chiến pháp lý Google

"google" (Có 1 kết quả)

Cuộc chiến pháp lý Google

Google vừa bị Tòa án tối cao Mỹ bác đơn kháng cáo, đồng thời hãng này cũng bị yêu cầu phải đền bù thiệt hại cho Oracle vì tội sử dụng API Java trên nền tảng Android.